Piektdiena, 18. aprīlis, 2014.
Jadviga, Laura
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
EZERES PAGASTS
Ezere, Ezeres pagasts,
Saldus novads,
Latvija, LV-3891

+371 63807500
+371 63807504

www.ezere.lv
Aktualitātes
drukāt drukāt
Lieldienu pasākums (20.04.2014.) Komentēt
20. aprīlī, plkst. 12.00
Ezeres kultūras namā

Lieldienu zaķis gaidīs lielus un mazus pasākuma apmeklētājus lai kopā piedalītos dažādās jautrās atrakcijās, radošās darbnīcās, un protams cīnītos par uzvaru olu ripināšanā.
Prezentācija (17.04.2014.) Komentēt
17. aprīlī, plkst 19.00
Ezeres kultūras namā

sieviešu koris "Kaprīze" prezentēs jaunos tautas tērpus un kora karogu pasākumā
"Dzied, mana dvēsele dzied!''

(Projekts īstenots ar ELFLA un LEADER finansiālu atbalstu.)

Tirgus (13.04.2014.) Komentēt
13. aprīlī, plkst 10.00
Ezeres centra laukumā
PAVASARA TIRGUS

Lustīga tirgošanās ar visu, kas pašu gādāts un darināts!

Tirgotājiem pieteikties pa tālr. 28771538 (Liene)

Sieviete dieviete, vīrietis velns. Vīriets bez sievietes, maziņš un melns. (08.03.2014.) Komentēt

Š.g. 8.martā,  plkst.18.00  Ezeres kultūras namā vīriešu apsveikumi visām sievietēm Starptautiskajā sieviešu dienā.
Ap 21.00  vakara turpinājums. Spēlē J. un J.Narkevici.
Galdiņu rezervēšana pa tālr. 28771538

Starppagastu spēļu "Dienvidi" turnīrs novusā (15.03.2014.) Komentēt
Koncerts "Vakariņas uz sešiem" (23.02.2014.) Komentēt
23.februārī, plkst. 14.00
Ezeres kultūras namā

Notiek biļešu iepriekšpārdošana koncertam "Vakariņas uz sešiem"  ar Ata un Jāņa Auzānu piedalīšanos, biļešu cena Ls 5.00 un 4.00.
Mīlestības balle pagasta ģimenēm (15.02.2014.) Komentēt
Pasākumi decembrī (12.12.2013.) Komentēt

15.12.2013 -  plkst. 14:00 aicinām Ezeres pagasta ļaudis un citus interesentus uz Ziemassvētku tirdziņu
 
15.12.2013 - plkst. 16:00 svinīga Centra laukuma Ziemassvētku egles atklāšana
 
22.12.2013 -  plkst. 13:00 Ziemassvētku pasākums pagasta pensionāriem „Šai klusā naktī”
 
28.12.2013 - plkst. 13:00 pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Jautro rūķu jampadracis”
 
Foto izstādes atklāšana (09.11.2013.) Komentēt
FOTO IZSTĀDE
„Vieta, kur pukst Ezeres sirds…”
Izstāde apskatāma
Ezeres pagasta bibliotēkā
no 09.11.-16.12
Izstāde tiek rīkota projekta Vieta, kur pukst Ezeres sirds...ietvaros.
 
Projekta mērķis: Veicināt kultūras norises Saldus novadā, radot pasākumus,
kuri virzīti mūsdienīgu kultūras produktu radīšanai , attīstot tradicionālā
kultūras mantojuma, novadpētniecības un fotomākslas nozaru aktivitātes.
 
Projektu finansiāli atbalsta:
                              Biedrība „KIT”,
                              Saldus novada pašvaldības projektu fonds,
                              Biedrība „Mūsu ligzda”,
                              Ezeres pagasta pārvalde,
                              Individuālie ziedotāji.

Projektu īsteno biedrība „Mūsu ligzda”

Preses relīze (17.10.2013.) Komentēt
 
    

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
        
                 
PROJEKTA NOSAUKUMS
Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā
Vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/017/086
2013.gada 7.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.  Vienošanās tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā” vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIS/CFLA/017/086 ietvaros.  Projektu plānots īstenot 12 mēnešu laikā.
Projekta mērķis:
  • ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana
  • notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana
  • notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
  • ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana
  • notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Vienošanās ietvaros paredzēts:
  • Ū1 Ūdens daudzuma nodrošināšana
Jauna urbuma izbūve, Q=2,0 l/s, H=65m
4 esošu urbumu – ‘Centrs’, ‘Krasta iela’, ‘Parka iela’, ‘Dārza iela’ - tamponēšana
  • Ū3.1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 725 m (144m esošo tīklu rekonstrukcija un 581m jaunizbūvējamie tīkli sistēmas optimizācijas rezultātā)
  • K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
Esošo NAI BIO 200 demotnāža (Q=200 m3/dnn)
Jaunu NAI BIO 65 izbūve (Q=65 m3/dnn)
  • K2 Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana
Esošo KSS demontāža (Q=15,0 m3/h)
Jaunu KSS izbūve (Q=8,0 m3/h)
  • K3.1 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Esošo tīklu rekonstrukcija 1162m (pašteces cauruļvadi) un jauna spiedvada izbūve optimizācijas rezultātā 269 m
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 327 300,28
Tai skaitā ERAF līdzfinansējums  Ls 278 205,24, pašvaldības finansējums
Ls 49 095,04. PVN ir projekta neattiecināmās izmaksas. Tās tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem
Projekta ietvaros paveiktie darbi:
1.Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (SIA „Investīciju Risinājumu Birojs”);
2.Veikta iepirkuma procedūra id.Nr. SNP 2013/65, tehniskā projekta izstrādes un  autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai (SIA „LL Premium Designs”).
Informāciju sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja,
Eva Jēkobsone, 29855016,
 
__________________________________________________________________________
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā”
 LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
 
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR EZERES PAGASTA PĀRVALDE
 
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS  VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.